Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zajmujemy się projektowaniem instalacji sanitarnych w szerokim zakresie:
  • wentylacji - klimatyzacji
  • ogrzewania
  • chłodzenia
  • wentylacji pożarowej
  • wodnych i kanalizacyjnych
  • gazowych
  • parowych
  • technologicznych

Wykonujemy projekty przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W zależności od potrzeb Zamawiającego wykonujemy opracowania w formie projektów budowlanych, ofertowych – przetargowych, wykonawczych, analiz lub opinii.

Do projektów wykonujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie a także prowadzimy nadzory autorskie.

Stale współpracujemy z wieloma uznanymi biurami architektonicznymi i wspólnie jako wielobranżowe zespoły projektowe opracowujemy kompleksowe projekty budynków biurowych, handlowych, szpitalnych, technologicznych, użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych.

Dla firm wykonawczych branży instalacyjnej wykonujemy szczegółowe projekty wykonawcze oraz analizy optymalizacyjne kosztów inwestycyjnych.

Wykonujemy również usługi w zakresie obliczeń kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, oraz czasów zwrotu danej inwestycji.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą również Inwestorów.